Up

2015 - 20 „Доставка на консумативи за нуждите на Урологично отделение към „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

07.12.2015 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на консумативи за нуждите на Урологично отделение къмМБАЛ Пазарджик АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

публикувана в АОП с № 9048628

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048628

 

 

 

 

 

dokumenti.pdf (2.48 MB)
obrazci.zip (28.94 kB)
protokol1.pdf (986.76 kB)
dogovori.pdf (5.17 MB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19