Up

2015 - 19 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”

27.11.2015

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет

“ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9048193

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048193

 

dokumenti.pdf (6.93 MB)
obrazci.zip (30.63 kB)
protokol1.pdf (1.62 MB)
dogovori.pdf (8.42 MB)
02.20166.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19