Up

2015 - 17 ”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя

20.10.2015г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя

публикувана в АОП с № 9046912

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046912

 

dokumenti.pdf (2.54 MB)
klipsi.zip (29.50 kB)
protokol1.pdf (1.49 MB)
dogovor.pdf (4.13 MB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19