Up

2015 - 17 ”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя

20.10.2015г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя

публикувана в АОП с № 9046912

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046912

 

dokumenti.pdf (2.54 MB)
klipsi.zip (29.50 kB)
protokol1.pdf (1.49 MB)
dogovor.pdf (4.13 MB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.