Up

2015 - 16 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

14.09.2015

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

публикувана в АОП с № 9045913

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045913

 

dokumenti.pdf (5.30 MB)
dogovor.doc (76.00 kB)
pril_1.doc (28.00 kB)
protokol1.pdf (1.98 MB)
dogovori.pdf (11.36 MB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016 - .xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19