Up

2015 - 12 „Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ”

13.07.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“

 

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0008 и ID 677002

 

dokumenti.pdf (12.06 MB)
obrazci.zip (66.28 kB)
protokol1.pdf (1.01 MB)
protokol 2.pdf (2.64 MB)
reshenie.pdf (786.26 kB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
dopylnitelno.pdf (390.86 kB)
info_izpaln.pdf (746.73 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19