Up

2015 - 11 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2015-2017 г.

23.06.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2015-2017 г.

 

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0007 и ID 672978

 

dokumenti.pdf (11.00 MB)
obrazci.zip (46.37 kB)
razqsneniq.pdf (304.30 kB)
protokol1.pdf (2.74 MB)
pismo - ceni.pdf (313.88 kB)
protokoli.pdf (7.66 MB)
12.2015 - .xls (7.50 kB)
01.2016.xls (8.50 kB)
02.2016.xls (7.50 kB)
03.2016.xls (8.50 kB)
04.2016.xls (8.50 kB)
infoiz2.pdf (18.20 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19