Up

2015 - 09 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2015 – 2017 г. по наредба №11/21.11.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна ......

04.06.2015 г. 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ Пазарджик” АД 2015 – 2017 г. по наредба №11/21.11.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея на МТСП и МЗ

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0005 и ID 670150

 

dokumenti.pdf (8.42 MB)
obrazci.zip (32.27 kB)
protokol 1.pdf (1.15 MB)
pismo-ceni.pdf (247.36 kB)
protokol2i3.pdf (1.69 MB)
reshenie.pdf (509.43 kB)
garancii.xls (7.00 kB)
dogovor.pdf (4.98 MB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (7.00 kB)
04.2016.xls (7.00 kB)
nfo_izp.pdf (2.84 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19