Up

2015 - 08 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2015-2016 г.

26.05.2015 г. 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към"МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2015-2016 г.

 

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0004 и ID 668587

 

dokumenti.pdf (7.64 MB)
obrazci.zip (42.80 kB)
pismo_cenitr.pdf (233.13 kB)
reshenie_270.pdf (300.68 kB)
protokol1_2.pdf (847.37 kB)
garancii.xls (6.50 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
info_izp_dog.pdf (604.46 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.