Up

2015 - 06 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0002

19.03.2015г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0002 и ID 655324

 

dokumenti.pdf (12.76 MB)
obrazci.zip (81.71 kB)
pismo_pk.pdf (293.00 kB)
cenovi.pdf (244.57 kB)
protokoli23.pdf (5.37 MB)
rechenie197.pdf (2.14 MB)
Dogovori.pdf (67.04 MB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (8.50 kB)
09.2015.xls (7.50 kB)
10.2015.xls (7.50 kB)
11.2015.xls (7.50 kB)
12.2015.xls (7.50 kB)
01.2016.xls (7.50 kB)
02.2016.xls (7.50 kB)
03.2016.xls (7.50 kB)
04.2016.xls (7.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.