Up

2015 - 06 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0002

19.03.2015г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0002 и ID 655324

 

dokumenti.pdf (12.76 MB)
obrazci.zip (81.71 kB)
pismo_pk.pdf (293.00 kB)
cenovi.pdf (244.57 kB)
protokoli23.pdf (5.37 MB)
rechenie197.pdf (2.14 MB)
Dogovori.pdf (67.04 MB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (8.50 kB)
09.2015.xls (7.50 kB)
10.2015.xls (7.50 kB)
11.2015.xls (7.50 kB)
12.2015.xls (7.50 kB)
01.2016.xls (7.50 kB)
02.2016.xls (7.50 kB)
03.2016.xls (7.50 kB)
04.2016.xls (7.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.