Up

2015 - 04 “ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” - 2015 – 2016 г.

02.02.2015 г. 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2015 2016 г.

 

  1. Публична покана

  2. Описание на поръчката

  3. Техническа спецификация

  4. Данни за участника – по образец

  5. Техническа оферта – образец

  6. Ценова оферта- образец

  7. Проект на договор  

 

публикувана в АОП с № 9038563

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038563

 

dokumenti.pdf (2.69 MB)
obrazci.zip (26.90 kB)
dogovor.pdf (2.92 MB)
04.2015.xls (6.50 kB)
06.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
08.2015.xls (6.50 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19