Up

2015 - 04 “ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” - 2015 – 2016 г.

02.02.2015 г. 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2015 2016 г.

 

  1. Публична покана

  2. Описание на поръчката

  3. Техническа спецификация

  4. Данни за участника – по образец

  5. Техническа оферта – образец

  6. Ценова оферта- образец

  7. Проект на договор  

 

публикувана в АОП с № 9038563

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038563

 

dokumenti.pdf (2.69 MB)
obrazci.zip (26.90 kB)
dogovor.pdf (2.92 MB)
04.2015.xls (6.50 kB)
06.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
08.2015.xls (6.50 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.