Up

2015 - 03 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2015 г. “

29.01.2015  

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик – 2015 г

 

  1. Публична покана

  2. Кратко описание – техническа спецификация

  3. Данни за участника – по образец

  4. Техническа оферта

  5. Ценова оферта

  6. Проект на договор

 

 

публикувана в АОП с № 9038459

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038459

 

dokumenti.pdf (1.70 MB)
obrazci.zip (16.39 kB)
protokol-1.pdf (1.25 MB)
dogovor.pdf (1.20 MB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.