Up

2015 - 03 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2015 г. “

29.01.2015  

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик – 2015 г

 

  1. Публична покана

  2. Кратко описание – техническа спецификация

  3. Данни за участника – по образец

  4. Техническа оферта

  5. Ценова оферта

  6. Проект на договор

 

 

публикувана в АОП с № 9038459

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038459

 

dokumenti.pdf (1.70 MB)
obrazci.zip (16.39 kB)
protokol-1.pdf (1.25 MB)
dogovor.pdf (1.20 MB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19