Up

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

23.01.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

  1. Публична покана

  2. Описание на поръчката

  3. Техническа спецификация №1, №2, №3 и 4

  4. Данни за участника – по образец

  5. Техническа оферта – образец №1, №2, №3 и 4

  6. Ценова оферта- образец №1, №2, №3 и 4

  7. Проект на договор  

 

 

публикувана в АОП с № 9038277

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038277

 

dokumenti.pdf (3.37 MB)
obrazci.zip (17.60 kB)
protokol1.pdf (3.54 MB)
dogovori.pdf (6.00 MB)
24.04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19