Up

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

23.01.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

  1. Публична покана

  2. Описание на поръчката

  3. Техническа спецификация №1, №2, №3 и 4

  4. Данни за участника – по образец

  5. Техническа оферта – образец №1, №2, №3 и 4

  6. Ценова оферта- образец №1, №2, №3 и 4

  7. Проект на договор  

 

 

публикувана в АОП с № 9038277

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038277

 

dokumenti.pdf (3.37 MB)
obrazci.zip (17.60 kB)
protokol1.pdf (3.54 MB)
dogovori.pdf (6.00 MB)
24.04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.