Up

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

23.01.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г

  1. Публична покана

  2. Описание на поръчката

  3. Техническа спецификация №1, №2, №3 и 4

  4. Данни за участника – по образец

  5. Техническа оферта – образец №1, №2, №3 и 4

  6. Ценова оферта- образец №1, №2, №3 и 4

  7. Проект на договор  

 

 

публикувана в АОП с № 9038277

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038277

 

dokumenti.pdf (3.37 MB)
obrazci.zip (17.60 kB)
protokol1.pdf (3.54 MB)
dogovori.pdf (6.00 MB)
24.04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.