Up

„ Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик ”

22.12.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на Неврологично отделение към „ МБАЛ Пазарджик” АД ”

 публикувана в АОП с № 9037664

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037664

 

dokumenti.pdf (2.52 MB)
obrazci.zip (36.49 kB)
protokol 1.pdf (1.08 MB)
dogovor1.pdf (5.88 MB)
01.2015.xls (6.50 kB)
23.01.2015.xls (6.50 kB)
02.2015.xls (6.50 kB)
03.2015.xls (6.50 kB)
04.2015.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.