Up

„ Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик ”

22.12.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на Неврологично отделение към „ МБАЛ Пазарджик” АД ”

 публикувана в АОП с № 9037664

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037664

 

dokumenti.pdf (2.52 MB)
obrazci.zip (36.49 kB)
protokol 1.pdf (1.08 MB)
dogovor1.pdf (5.88 MB)
01.2015.xls (6.50 kB)
23.01.2015.xls (6.50 kB)
02.2015.xls (6.50 kB)
03.2015.xls (6.50 kB)
04.2015.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.