Up

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

  17.12.2014г.                          Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

 публикувана в АОП с № 9037536

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037536

 

dokumenti.zip (2.30 MB)
obrazci.zip (34.46 kB)
protokol-1.pdf (4.06 MB)
dogovori.pdf (6.29 MB)
03.2015.xls (7.00 kB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19