Up

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

  17.12.2014г.                          Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

 публикувана в АОП с № 9037536

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037536

 

dokumenti.zip (2.30 MB)
obrazci.zip (34.46 kB)
protokol-1.pdf (4.06 MB)
dogovori.pdf (6.29 MB)
03.2015.xls (7.00 kB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.