Up

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

  17.12.2014г.                          Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “

 публикувана в АОП с № 9037536

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037536

 

dokumenti.zip (2.30 MB)
obrazci.zip (34.46 kB)
protokol-1.pdf (4.06 MB)
dogovori.pdf (6.29 MB)
03.2015.xls (7.00 kB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (7.00 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (7.00 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (7.00 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (7.00 kB)
02.2016.xls (7.00 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.