Up

2014 - 08 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АДчрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество”

публикувана в АОП с № 9036856

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036856

 

 

dokumenti.zip (1.21 MB)
obrazci.zip (21.72 kB)
12012015.xls (6.50 kB)
02.2015.xls (7.00 kB)
03.2015.xls (6.50 kB)
04.2015.xls (6.50 kB)
05.2015.xls (6.50 kB)
06.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
08.2015.xls (6.50 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
11.2015 - .xls (6.50 kB)
12.2015.xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
izpal_dog.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.