Up

2014 - 06 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9036677

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036677

 

 

dokumenti.zip (2.79 MB)
obrazci.zip (25.74 kB)
dogovori.pdf (7.53 MB)
03.2015.xls (7.00 kB)
04.2015.xls (6.50 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015 - .xls (6.50 kB)
07.2015.xls (7.00 kB)
08.2015.xls (7.00 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (7.00 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015.xls (7.00 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
izpal_dog.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19