Up

2014 - 05 “Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД”

10,11,2014г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9035782

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035782

 

 

paket.zip (3.01 MB)
obrazci.zip (53.60 kB)
protokol_1.pdf (1.23 MB)
dogovor-2.pdf (3.00 MB)
02.2015.xls (6.50 kB)
03.2015.xls (6.50 kB)
03.2015 - .xls (6.50 kB)
04.2015.xls (6.50 kB)
05.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
08.2015.xls (6.50 kB)
09.2015.xls (6.50 kB)
10.2015.xls (6.50 kB)
11.2015.xls (6.50 kB)
12.2015 - .xls (6.50 kB)
01.2016.xls (6.50 kB)
izpal_dog.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19