Up

2019-10 „Закупуване на ехокардиограф и дихателни апарати”

06.06.2019 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Закупуване на ехокардиограф и дихателни апарати”

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2019-0004 и ID 915192

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=915192&mode=view

 

dokumenti.pdf (3.36 MB)
obrazci.zip (60.03 kB)
eedop.zip (89.04 kB)
protokol1_eho.pdf (552.02 kB)
protokol2_eho.pdf (270.40 kB)
protokol_o_eho.pdf (224.06 kB)
klasirane_eho.pdf (219.88 kB)
vaz_pod_pk.pdf (562.62 kB)
dog_ilan.pdf (4.64 MB)
dog_agarta.pdf (4.62 MB)
izp_ilzn_pk.pdf (514.28 kB)
izp_agarta_pk.pdf (506.95 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19