Up

2018-21„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД – Скопично-графична рентгенова уредба”

19.12.2018 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД – Скопично-графична рентгенова уредба”

 

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0013 и ID 884586

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=884586&mode=view

 

obrazci.zip (38.55 kB)
eedop.zip (94.17 kB)
pro_ren.pdf (927.98 kB)
pro_dok_ren.pdf (546.66 kB)
resh_ren.pdf (627.73 kB)
vaz_aop.pdf (2.16 MB)
info_izp_dog.pdf (273.63 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19