Up

2018-17 Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и Водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД

31.10.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

 

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и Водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД

 

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0009 и ID 876016

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=876016&mode=view

 

dokumenti.pdf (1.99 MB)
obrazci.zip (133.72 kB)
saob_ceni.pdf (316.09 kB)
pro_1.pdf (1.57 MB)
pro_2.pdf (584.99 kB)
reshenie.pdf (919.85 kB)
apa_dia_pk.pdf (1.28 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19