Up

2018-06 Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2018г.

22.02.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет : “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2018 г.

публикувана в АОП с № 9073202

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073202

 

 

obrazci.zip (64.75 kB)
protokol_otx.pdf (485.09 kB)
dogdiaxem.pdf (1.04 MB)
dogelitmedical.pdf (683.18 kB)
dogantisel.pdf (702.09 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19