Up

2018-03 Доставка на Видео ендоскопска система с висока резолюция за гастро и колоно скопии

29.01.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

Доставка на Видео ендоскопска система с висока резолюция за гастро и колоно скопии

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0002 и ID 827008

 

 

dokumentacia.zip (20.84 MB)
obrazci.zip (120.49 kB)
raziasn.pdf (1.80 MB)
prt.pdf (496.44 kB)
prot2.pdf (388.27 kB)
resh_141.pdf (181.99 kB)
img_0001.pdf (1.31 MB)
infomed_dog.pdf (2.61 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19