Up

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

Към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

публикувана на 12.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0010 и ID 819312

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819312&newver=2

 

dokumenti.pdf (5.16 MB)
obr_dog.zip (104.43 kB)
reshenie12.pdf (705.65 kB)
prot_doklad.pdf (2.95 MB)
vazlojena.pdf (5.51 MB)
dogov1.pdf (15.84 MB)
zal.pdf (502.72 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19