Up

2017-11 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

01.09.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

 С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0006 и ID 803072

 

 

resh_obiavl.pdf (42.46 MB)
dokumenti.pdf (38.23 MB)
obrazci.zip (110.96 kB)
pismoceni.pdf (519.30 kB)
prot_1_2.pdf (28.76 MB)
prot__doklad.pdf (13.00 MB)
resh_595.pdf (3.89 MB)
nevazlojena.pdf (7.17 MB)
dog13.zip (45.04 MB)
dog4.6.zip (38.10 MB)
dog79.zip (34.01 MB)
dog1012.zip (35.38 MB)
dog1314.zip (20.52 MB)
dop_braun.pdf (292.65 kB)
dop_bulf.pdf (288.67 kB)
anexmedihelp.pdf (283.86 kB)
izp10012020.pdf (4.00 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19