Up

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

19.06.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0004 и ID 791746

 

 

dokumenti.pdf (45.75 MB)
obrazci.zip (94.08 kB)
protokol1.pdf (6.35 MB)
pismo_ceni.pdf (1.42 MB)
protokol2.pdf (14.69 MB)
doklad1608.pdf (8.85 MB)
reshenie404.pdf (4.97 MB)
klasirane.pdf (7.43 MB)
obiav_prekr.pdf (14.65 MB)
vazloj.pdf (8.45 MB)
dogovori.zip (47.59 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19