Up

2017 - 07 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2017 – 2019 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна ..................

15.05.2017 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ Пазарджик” АД 2017 – 2019 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея на МТСП и МЗ”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0003 и ID 786910

 

dokumenti.pdf (3.79 MB)
obrazci.zip (128.05 kB)
pismo - ceni.pdf (140.20 kB)
protokol 1.pdf (794.73 kB)
protokol 2.pdf (436.81 kB)
doklad.pdf (1.20 MB)
info_skl_dog.pdf (776.44 kB)
dogovor 1.pdf (8.83 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19