Up

2014 - 02 Открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска апаратура: Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо и Автоматичен селективен биохимичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура: Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо,изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и Автоматичен селективен биохимичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2014-0010

 

obrazci.zip (49.39 kB)
razyasnenia.pdf (775.01 kB)
syobshtenie.pdf (309.77 kB)
protokol 1.pdf (1.39 MB)
protokol 2.pdf (724.96 kB)
reshenie.pdf (490.68 kB)
07.11.2014.xls (7.00 kB)
dog-marvena.pdf (6.75 MB)
dog-siemens.pdf (3.00 MB)
14.11.2014.xls (7.00 kB)
01.2015.xls (7.00 kB)
02.2015.xls (7.00 kB)
03.2015.xls (7.00 kB)
04.2015.xls (7.00 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
izp_dog.pdf (776.15 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.