Up

2017 - 06 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018 г.“

19.04.2017 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на  „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018г.“

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0002 и ID 783542

 

dokumenti.pdf (5.79 MB)
obrazci.zip (153.62 kB)
protokol 1.pdf (3.28 MB)
pismo - ceni.pdf (304.36 kB)
protokol 2.pdf (2.29 MB)
protokol 3.pdf (2.67 MB)
dogovori 1-6.pdf (38.87 MB)
dogovor 7-12.pdf (43.26 MB)
anex_dje.pdf (217.42 kB)
dog_1_4.pdf (5.67 MB)
dog_5_8.pdf (5.76 MB)
dog_9_12.pdf (5.78 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19