Up

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ”

07.04.2017 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/  Iomeprol ”

публикувана в АОП с № 9065153

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063153

 

info_obqva.pdf (260.04 kB)
dokumenti.pdf (1.16 MB)
obrazci.zip (49.79 kB)
udaljen.pdf (3.11 MB)
dogovor.pdf (19.27 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19