Up

2017-04 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

23.03.2017

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0001 и ID 778587

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=794623&mode=view

 

dokumenti.pdf (12.25 MB)
obrazci.zip (79.49 kB)
cenovi.pdf (1.62 MB)
protok1-2.pdf (12.50 MB)
reshenie_.pdf (2.68 MB)
rehen_vtori.pdf (3.81 MB)
dogovor.pdf (5.76 MB)
dop_spor.pdf (5.36 MB)
izmen_dog.pdf (11.44 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19