Up

2016 - 21 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

21.11.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на концентрати  и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за  нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0013 и ID 758509

 

dokumenti.pdf (4.94 MB)
obrazci.zip (111.26 kB)
protokol 1.pdf (763.19 kB)
pismo-ceni.pdf (124.82 kB)
protokol 2.pdf (802.59 kB)
protokol 3.pdf (802.57 kB)
doklad.pdf (1.40 MB)
obqvl_prekr.pdf (522.81 kB)
dogovori.pdf (8.86 MB)
izp_hemo.pdf (1.02 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19