Up

Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“ Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9033996

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033996

 

obrazci.zip (14.46 kB)
protokol 1.pdf (772.12 kB)
01.2015.xls (6.50 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
izpal_dog.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19