Up

Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“ Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9033996

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033996

 

obrazci.zip (14.46 kB)
protokol 1.pdf (772.12 kB)
01.2015.xls (6.50 kB)
05.2015.xls (7.00 kB)
06.2015.xls (6.50 kB)
07.2015.xls (6.50 kB)
izpal_dog.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.