на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на

Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020 г. за избор на

финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик” АД.

 

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19