МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК АД

Контакти
Адрес:
гр. Пазарджик
ул. ”Болнична” 15Телефон: Изп. директор: 034/ 408 601
Факс: 034/408 770

Информация: Длъжностно лице за защита на данните - Яна Кузева
тел. за връзка: 034/408 626, 0882 805 644

Централа: 034/ 408 600
Тех. Секретар – 034/ 408 601
E-mail: mbalpz@gmail.com

 


МБАЛ ПАЗАРДЖИК КОНТАКТИ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.


 

Включване