I. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик” АД, обявява следните свободни длъжности:

 

  • Лекар, специализант по Вътрешни болести – 2 бр.;
  • Лекар, специализант по Спешна медицина – 1 бр.;
  • Лекар, специализант по Педиатрия - 2 бр.;
  • Лекар, специализант по Акушерство и гинекология - 1 бр.
  • Лекар, специализант по Нервни болести - 1 бр.;

Телефон за информация: 034/408-602, 0882/805-651

 

II. Във връзка с обучението за придобиване на специалност " Обща медицина" прилагаме график за практическото обучение по отделните специалности и периода на обучение, както и списък на специализантите, които ще провеждат обучението.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.