"МБАЛ-Пазарджик" АД, търси да назначи лекари с придобита специалност за следните отделения:

  • Неонатологично отделение - с придобита специалност по Педиатрия или Неонатология;
  • Отделение по акушерство и гинекология;
  • Инфекциозно отделение;
  • I-во и II-ро педиатрично отделение;
  • I-во и II-ро вътрешно отделение;
  • Хирургично отделение - спридобита специалност по Хирургия и Гръдна хирургия;
  • Спешно отделение - възможност и за лекари без придобита специалност.

 

За информация: 034/408-626

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.