logo-mbal

На извънредно общо събрание
на "МБАЛ Пазарджик АД"

на 23.03.2017 г. се избра нов съвет на директорите в следния състав:

Виж повече тук


 „МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.